Historik

Tillbaka

RÖMPPÄVIIKKO

Traditionen Römppäviikko återuppstod i samband med Pajala kommuns 400-årsjubileum 1987. Året efter bildades föreningen eftersom det fanns en önskan om att traditionen skulle fortsätta. Sedan dess har en mängd personer bidragit med ideellt arbete för att Römppäviikko skall återkomma år på år. Bland de personer bör nämnas Römppägeneralen Lars-Olof Snell. Tyvärr finns han inte med oss längre och titeln Römppägeneral dog med honom. Läs runan.

Römppäviikko är en festival som är ett resultat av samarbete mellan Römppäviikkoföreningen och många andra föreningar i kommunen. Bland de föreningar som Römppäviikko samarbetat med kan nämnas:

Jarhois byaförening

Junosuando IF

Kangos IF

Kaunisvaara IF

Kihlanki Byaförening

Kivijärvi Byaförening

Korpilombolo - föreningar i samverkan

MEJA - byautveckling

Tärendö Husmodersförening

ABF, Folkets Husföreningen, företagare, Pajala församling, Pajala kommun, Vuxenskolan m.fl är också viktiga samarbetspartners.

Römppäviikkoföreningen ansvarar för Invigningen, lördagens dagsaktiviteter på Soltorget samt Finaldansen lördag kväll. För övriga aktiviteter ansvarar de övriga föreningarna. Ekonomiskt finanseras Römppäviikko av intäkterna från Finaldansen och byaaktiviteterna av respektive dansintäkt.

För all marknadsföring ansvarar Römppäviikkoföreningen vilken har det övergipande ansvaret för att veckans program blir en helhet. De som önskar att genomföra aktiviteter under Römppäviikko tar kontakt med styrelsen för att bli en aktivitet i programutbudet och kommer då också att marknadsföras som sådan. Målsättningen är att Römppäviikko skall ha ett blandat programutbud där det alltid ingår något som tilltalar en oavsett intresse.

Mickelsmäss
Römppäviikko (Holkkavikko) under Mickelsmäss är en mycket gammal fest i Tornedalen och i övriga Norden. Mickelsmäss inföll när skörden var över och när vintern stod för dörren (i slutet av sept). För tjänstefolket var detta en stor händelse under året. Det var en vecka med mycket fest och återhämtning efter en hektisk sommar och höst. Just denna vecka anställdes pigorna och drängarna för ett nytt år. Sålunda kunde de också flytta denna vecka och söka nya jobb. En fri vecka
Römppävikko blev därför en mer eller mindre fri vecka. Man dansade och roade sig hela veckan. Mickelsmäss var en helg för kärlek. Många passade på att förlova sig, andra träffade sin blivande under just denna vecka.

Tjänstefolket fick sin lön
Att tjänstefolket fick sina löner just denna vecka hade säkert en stor betydelse till för allt festande och att marknader ordnades. Mickelsmäss som frivecka härstammar sannolikt från medeltiden då tjänstefolk fick rätten att byta husbonde.

Römppäviikko idag
År 1987 var året då Pajala firade sitt 400-årsjubileum. En jubileumskommitté bildades och Bertil Isaksson var projektledare. Han kom på idén att ta upp den gamla traditionen, Römppäviikko, i samband med jubiléet. Den här veckan anordnades dans varje kväll. Olika byar fick i uppdrag att i turordning ordna dagsaktiviteter med något kulturellt inslag och sedan på kvällen avsluta med dans. På lördagen, som var finaldagen, ordnades en liten marknad på torget i Pajala med hantverk och mat med tornedalsk anknytning. Finaldansen hölls i Pajala.

Första året drog Römppäviikko ca 1500 personer, förrutom ett stort massmedialt intresse från hela världen. Eftersom det är kvinnounderskott i Pajala kommun inbjöd Römppäkommittén kvinnor från hela världen denna vecka. Första året (1987) inbjöds ett 15-tal kvinnor från Holland, Ryssland, Finland, England, Kanada och södra Sverige. Av de kvinnor som inbjudits till Pajala under åren har ca 30 blivit kvar (1998). Römppäviikko har också kommit för att stanna!

 

 

Läs mer... om
Hur det började