Hur det började

Bygdeforskaren Sture Torikka kunde knappast förutse effekterna av det brev han skickade till kulturnämndens ordförande i Pajala, Bertil Isaksson. Brevet innehöll uppgiften att enligt hans forskning var den första innevånaren som betalt skatt i Pajala en viss Lasse Pajanen. Året var 1587.
Pajala fyllde år! 400 år, en händelse som naturligtvis inte kunde förbises av kommunen. Denna händelse var upptakten till en massmedial bevaknig av kommunen vars like varken förr eller senare har skådats. Pajala blev utplacerat på världskartan av tidningar med mångmiljonupplagor och TV-bolag med världstäckning. Nyheten om ungkarlarna i Pajala och deras vedermödor för att få kvinnor till bygden blev förstasidestoff överallt och den enda jämförbara händelse som kunde konkurrera i mediaintresse var Palmemordet. När nyheten om Palmemordet nådde målet ägnade det amerikanska världstäckande TV-bolaget NBC en minut åt nyheten. Nyheten om ungkarlarna i Pajala fick fyra minuter av samma bolag. Som nyhetsinslag är detta en ovanligt lång tid.

Kvinnobussen överskuggar 400 års kampanjen
400-årsjubiléet klubbades igenom utan protester i Pajala kommunstyrelse i januari 1987. 200 000 kr anslogs till den nybildade jubileumskommittén. Jubileumsåret skulle vara ett tillfälle att lyfta fram Pajala kommun både kulturellt och i rent turistsyfte. Pengarna skulle användas till att böcker och skrifter om Pajala togs fram, hemvändarveckor under sommaren skulle arrangeras och slutligen skulle under den s.k. Römppäviikko anordnas dans och andra aktiviteter i bygden under en hel vecka i september. Utöver detta skulle traditionella marknadsföringsprylar, mynt från Kengis bruk, t-shirts, dekaler mm., tas fram.

Förslaget om kvinnobussningen däremot vållade strid direkt efter det att Bertil Isaksson hade fört fram tanken med stöd från Lars Olov Snell. Den delade i Pajala i två läger. De som tyckte att det var en bra idé och de som tyckte att förslaget var löjligt och skulle ge Pajala mer negativ publicitet än positiv. Det fanns också de som ansåg att kvinnobussningen inte var något annat än koppleri.
Denna tidvis mycket infekterade debatt hakade lokalpressen på. Också rikspressen nappade, liksom senare världspressen efter en oförutsedd händelse. Det var när en journalist på Göteborgstidningen, som tidigare skrivit en artikel om ungkarlarna i Pajala, satte in en annons i Sunday Times i London där ensamma kvinnor ombads ta kontakt med kommittén i Pajala. Det var startskottet till den verkligt hetsiga mediabevakningen.

Också kvinnornas intressen väcks
När världspressen började skriva om Römppäviikko så började breven strömma in till Pajala. Bertil Isaksson översvämmades av brev och vykort. Lantbrevbäraren lämnade posten i postsäckar. Breven kom från när och fjärran. En del handlade om att söka brevvänner, andra om att komma på besök. Ett exempel:
"To the attention of Mr. B. Isaksson
Culture Centre - PAJALA -

Rome, 19th October 1987
Dear Sir:
I read your advice on an italian magazine namnd "THE EUROPEAN".
I'm interested to your purpose and I'd like to visit your country just to see exactley the situation before take the opportunity.
I'm 36 years old and my name is Claudia XX.
I work as a clark in the State Financial Ministery. I'm shared and I've a boy 11 yeras old, living with me. Life is hard for a woman in a country like Italy today. Especially if this woman is shared and with a son.
I'd appreciate an answer from you about the possibility to come and see what kind of life you live in your country.
I'm ready to change my life just from now because I'm feed up with tne "italian style" of living.....
Awaiting hopefull for your answer
Yours very truly,
Claudia XX"

Kvinnobussen anländer


Aktiviteter under veckan


Reaktioner efteråt

När veckan var genomförd och alla kunde pusta ut kom reaktionerna. Vad var det som hade hänt egentligen?

Man kan också illustrera reaktionerna med följande brev:
"Dear XX
Well, I am finally settled into my normal routine and am really missing Pajala. I had such a wonderful time there and will never be able to thank you enough for the work you put into making it such a wonderful experience. It was a holiday like I've never known before, and it was doubtless that I'll have such a time again.
When I arrived back in England, the wheather was warm, but now it would seem that the autumn has settled in.. Over the weekend we had a ?orrential downpour which caused floods. It was something like I've never seen before.
I am waiting with anticipation for my photos of my holiday e will be sending copies.
Next week I'm off to Vienna to see some friends e will look Ken up if I get a chance.
Now I yearn for Pajala! Well, all it remains for me to say is a hearfelt thanks to those of you who put so much effort into making this truly unforgettable holiday possible. I will never be able to thank you all enough. It was a holiday of a lifetime, and on the way back on the bus, we all agreed it was the best holiday we'd ever had e that we want to come back again.
Bye for now, All Best Wishes to you and your family.
Love
XX"

"Jag har med spänning följt utvecklingen av "römppäveckan" i Pajala.
Mina spontana tankar är:
- Ordna en römppävecka även nästa år med kvinnobussar, antalet kvinnor som vågar kommer att öka
- Anordna kulturaktiviteter kring arrangemanget.
- Starta danskurser för kvinnor och karlar redan nu, omedelbart, i alla byar. Största problemet är väl ändå ungkarlarnas kontaktsvårigheter (språksvårigheter, att våga - kunna ta i en kvinna på ett naturligt sätt (utan sexuell laddning).
- Öka killarnas självkänsla med studiecirklar, ordna föreläsningar osv.
- "Förbered jorden för sådd".
- Visa teatern "Kuutot" på flera orter i Norrbotten
Lycka till! Pajalaborna, ni har gjort det jättebra.
"Kalixbo nr 2"

Uppgifterna är hämtade ur XX avhandling XX, intervjuer med de som var med, främst Bertil Isaksson, tidningsartiklar och brev som kommit.