RÖMPPÄVIIKKO
Kangos - Torsdag

Tema: Turism
12:00

Guidning på hembygdsmuseét

13:30

Besök på slädhundsgård Explore the North

 

15:15

Besök på wärdshuset Lapland Incentive

 

16:00

Middag

17:00 Kaffe med underhållning - därefter fria aktiviteter med bl.a. möjlighet till bastubad
   
18:00 - 19:00 Konsert i Kangos kyrka av Mikael Järlestrand
   
21:00-01:00 Dans till Martinez på Udden