RÖMPPÄVIIKKO
Erkheikki - Tisdag

Tema: Jakten
13:00

Samling på hembygdsgården
Guidning via J.U.F. minnesstenen till Erkheikkibacken.
Därefter vandring ner till Vasikkavuoma.

På Vasikkavuoma:
Jaktstig
Underhållning

 

16:00-17:00

Mat - Wokgryta

 

17:00-19:00

Bastu, med relax

 

21:00-01:00

Dans till Tornex