Lars-Olof Snell

Med sorg och saknad har vi insett att du lämnat oss, oväntat och alltför tidigt. Du skulle ännu haft mycket att ge Römppä om du fått fortsätta det arbete som du en gång var med om att starta. Allt sedan början 1987, har du varit en drivande kraft och utan din glöd för Römppä skulle denna knappast utvecklats till det den är idag - en aktivitet som engagerar en hel bygd och som är vida känd också utanför landets gränser.

Du ville att Römppä skulle bli en mångsidig kulturell manifestation för hela kommunen. Din vision var att också Römppä skulle utveckla och bygga en framtid för oss i Pajala kommun
För många personifierade du Römppä genom ditt utåtriktade och generösa sätt. Det var en roll du trivdes med.

Du var en handlingens man och det var därför kort mellan beslut och förverkligande.

Vi kommer att sakna dig, men på den grund du lagt för Römppä kommer vi att fortsätta arbetet med att göra denna kulturvecka än mer betydelsefull.
Tack, Lars-Olof
Römppästyrelsen