Övergrepp på festivaler, en het samtalsfråga i debatter

December 8, 2018 at 10:26 am

Det har blivit dags att se närmare på en av de senaste nyheterna. En tidning som bevakar politik är Expressen, som även har en ledarsida där man kan läsa vad ledarredaktionen har för åsikter.

En annan tidning som skriver mycket om politik är Svenska Dagbladet, där går det bland annat att läsa om en ny opinionsundersökning som har publicerats nyligen. Den har gjorts av Statistiska Centralbyrån och de har förutom att undersöka hur sympatierna för väljarna är även tittat på andra saker. Det visar sig bland annat att Sverigedemokraterna har ett större stöd bland de inrikes födda än de utrikes födda. Men även bland de utrikes födda är sympatierna lite oväntat höga, nämligen på 11,3 procent medan siffran för gruppen inrikes födda istället är på 15,2 procent.

Siffrorna visar hur många som sympatiserar med Sverigedemokraterna. Den siffran är avsevärt lägre än Sverigedemokraternas resultat i opinionsundersökningen som SCB har gjort där de frågar vilket riksdagsparti man skulle rösta på om det vore val idag. Där får Sverigedemokraterna 18,5 procent, medan andelen som sympatiserar med Sverigedemokraterna (om man tittar på alla tillfrågade, det vill säga både inrikes födda och utrikes födda) är på 14,7 procent. Det finns missnöjda väljare som känner sig svikna och missnöjesröstar, särskilt gäller detta moderata väljare.

Hur festivalbesökare röstar framgår ej från SCB, men att sexuella övergrepp på festivaler använts i den politiska debatten är känt. Många festivalbesökare är unga, och unga brukar rösta på partier som V eller Mp i större utsträckning. Dessutom kan man tänka sig att en festival som Way Out West, som positionerat sig med bland annat köttfri festival, har fler Miljöpartiväljare bland sina besökare än, låt säga Sweden Rock, den grabbiga festivalen med främst manliga besökare som kanske i större utsträckning bor på landsbygd eller i småstäder där man röstar lite annorlunda än i storstäder. Män röstar i större utsträckning på SD än kvinnor.